European obesity day hålls för nionde året den 18 maj.

Publicerad 2019-05-17

Sverige är bäst i den europeiska klassen.

Men det är inget att vara stolt över.

Varje dag kränks och diskrimineras personer som lever med obesitas/fetma i Sverige av politiker, läkare, grannar, butikspersonal, släktingar och vänner.

Obesitas är en kronisk sjukdom, men betraktas fortfarande – 2019 – främst som en brist på karaktär.

WHO, Världshälsoorganisationen, har erkänt obesitas som en kronisk sjukdom sedan tjugo år tillbaka. Även Socialstyrelsen definierar den på samma sätt.

Av de europeiska länderna är det bara Portugal, utöver Sverige, som följer WHO:s riktlinjer.

1 av 6 svenskar har den kroniska sjukdomen obesitas.

Av dessa är det endast 6 promille per år som får någon form av specialistbehandling.

Uppföljningen av eventuell behandling har stora brister.

Att leva med obesitas innebär fysiska påfrestningar och en förhöjd risk att drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Men det är stigmat som brukar upplevas som det svåraste.

Personer som har obesitas vittnar om:

· Att de får viktråd och kommentarer av vårdpersonal när de söker för helt andra problem.

· Att de känner sig kontrollerade i livsmedelsbutiken över vad de lägger i sin varukorg.

· Att de får kommentarer och antydningar om att de är lata och dumma som inte förstår sitt eget bästa.

HOBS, Hälsa oberoende av storlek, är en patientorganisation som driver frågor för personer som lever med övervikt och obesitas.

· Ingen ska diskrimineras på grund av sin vikt.

· Obesitas är en kronisk sjukdom som kan och bör behandlas – alla har rätt till vård.

· Vården för obesitas måste få nationella riktlinjer.

HOBS vill också att vården tittar på eventuella bakomliggande faktorer om det är psykisk ohälsa eller andra sjukdomar som ligger bakom att patienten har obesitas. I de flesta fall är det enbart kirurgi som erbjuds. Uppföljningen av en sådan operation uppfattas ofta av patienten som otillräcklig.

Felaktig eller utebliven behandling är kostsamt för samhället. En utredning och ett genomtänkt vårdprogram utifrån patientens behov minskar det mänskliga lidandet. Stigmat det innebär att ha obesitas är mycket påtagligt i vårt moderna samhälle.

HOBS kräver att alla ska ha rätten till vård för ett hälsosammare liv och att ingen ska diskrimineras på grund av sin storlek.

Sverige har en skyldighet mot sina medborgare och här är också en chans att på allvar visa Europa och övriga världen att det med kunskap och välorganiserade vårdinsatser går att behandla en kronisk sjukdom som allt fler drabbas av.