ECO/ICO 2020

Publicerad 2020-09-05

ECOICO 2020 är världskongressen för övervikt och obesitas och den pågår digitalt 1-4 september.
Den riktar sig till organisationer som representerar patienter och personer som lever med obesitas och övervikt och HOBS som patientförbund är med och representerar Sverige.
Vi lyssnar och samlar in kunskap och erfarenheter från andra patientorganisationer och forskare från andra delar av världen.
Ett av de absolut viktigaste ämnena som tagits upp är viktstigma. Deltagare från olika länder är med och ger sitt perspektiv på saken. Det som alla är överens om är att viktstigma är skadligt och måste få ett slut.
Nolltolerans mot viktstigma - nu!