Din story behövs

Publicerad 2021-03-31

Vill du dela dina erfarenheter av övervikt eller obesitas/fetma ? Som patientorganisation vill vi sprida era upplevelser för att öka kunskapen och visa att alla har vi olika erfarenheter.
Vi letar efter personer som vill skriva texter (anonymt eller namnges) om exempelvis:
- Min uppväxt
- Olika aktiviteter som jag tycker om att göra
- Hetsätning har gjort att...
- Jag älskar min kropp...
- När jag har varit i kontakt med vården har jag…
- Viktstigmatisering leder till...
Kanske vill du skriva om något helt annat som vi inte tänkt på? Oavsett om du bär på positiva eller negativa erfarenheter så vill vi få ta del av din berättelse eller dina reflektioner.
Skicka in din berättelse till: ambassador@hobs.se
Glad påsk!