Din erfarenhet är viktig

Publicerad 2021-02-10

Här är tre nya citat från berättelser som patienter har varit med om i mötet med vården. Att inte våga söka vård med rädsla för att bli utsatt för kränkande behandling utgör ett hot mot hälsan. Alla ska ha rätt att bli bemött på ett respektfullt sätt, utan att bli skam- och skuldbelagd.
Flera av er har delat berättelser i mötet med BVC och vi har behov av personer som vill delta i en fokusgrupp som är förstagångsföderskor som vill dela med sig och ge feedback kring material som riktar sig just till personer som lever med obesitas. Är du intresserad av att delta, maila till ambassador@hobs.se
Fortsätt att dela era berättelser med oss så att vi kan sprida vidare detta i kontakt med sjukvården så vi kan förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården.
Vi kommer fortsätta dela era berättelser i våra kanaler. Tack till er som valt att dela era berättelser. 
Länk till enkätundersökning: https://sv.surveymonkey.com/r/55YPZ62