Artiklar i facktidskriften Fysioterapi,

Publicerad 2021-07-05

I den medicinska facktidskriften Fysioterapi, som når majoriteten av landets sjukgymnaster/fysioterapeuter finns ett publicerat temanummer om övervikt som vi verkligen vill uppmärksamma.
"Vikten säger inte allt om patientens hälsa. Obesitas är en komplex och kronisk sjukdom som inte handlar om dålig karaktär. Ändå möts de drabbade av fördomar och okunskap i vården".
Artikeln lyfter även fram tre patienter som berättar deras erfarenheter kring obesitas, så här beskriver en patient: "Man är ju superexpert på allt som har med kalorier och träning att göra, men så kommer man hit och inser att man verkligen inte visste allt. Att redan första dagen få veta att det här är en sjukdom, bara det var nytt!"