Är du orolig över COVID-19 i relation till övervikt och obesitas och har frågor till våra experter?

Publicerad 2020-06-11

Är du orolig över COVID-19 i relation till övervikt och obesitas och har frågor till våra experter?

Gå in på HOBS: www.hobs.se/covid19 och ställ dina frågor under Frågor och svar så tar vi dom vidare till våra experter. Du kan även skicka din fråga här som ett DM eller om du vill skriva ut den i kommentarsfältet så skickar vi den vidare. Vill du prata med oss så skicka ett mail till info@hobs.se så bestämmer vi en tid för ett stöttande telefonsamtal.

Våra experter är:
Kajsa Järvholm, psykolog Skånes Universitetssjukhus

Ylva Trolle Lagerros, överläkare på Överviktscentrum i Stockholm

Jovanna Dahlgren, överläkare Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus och professor i pediatrisk endokrinologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Lua Dandara Rangel, dietist Skånes Universitetssjukhus

Ata Ghaderi, psykolog Stockholms centrum för ätstörningar Forsknings- och utvecklingsenheten

Joanna Uddén Hemmingsson, ordförande i SFO, Svensk förening för obesitas forskning och överläkare och verksamhetsansvarig på obesitascentrum Capio St Görans sjukhus

Carl Magnus Brodén, läkare och verksamhetschef GB Obesitas Malmö

Ta hand om dig och fortsätt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

[ST: en illustration med 3 personer med röda tröjor och en person klädd i läkaruniform]

Illustration av: Linnéa Stenberg @linneastenbeerg