75 anmälda till Fokusgruppen!

Publicerad 2020-03-31

Vi sitter för fullt och sammanställer enkätundersökningen kring eftervården vid obesitasoperationer. Efter att vi fick in över 1200 svar, resulterade det i en mer omfattande enkätundersökning med nästan 500 svarande & tio djupintervjuer så sitter vi nu och sammanställer era upplevelser så att vi tillsammans kan förbättra vården.

Vi är så tacksamma att så många tagit sig tiden att svara på våra frågor. Det är era erfarenheter som gör att vi kan påverka vården till det bättre. Nu har 75 personer redan anmält sig för att vidare delta i vår fokusgrupp och vi vill bli fler!
Vill du också vara med och ge feedback kring vårt arbete mot en mer patientcentrerad vård? Som aktiv i vår fokusgrupp delar du med dig av dina erfarenheter och får tycka till om vilka ämnen som bör belysas. Anmäl dig via formuläret nedan så får du tycka till om eftervården kring obesitasoperationer! Vi ser fram emot ditt engagemang! 🎉

Formulär : https://forms.gle/CWsGdokoxZssKNhB8

[ST: 4personer sitter runt ett bord , ett stort fönster syns i bakgrunden].