SOS-studien

Ny studie om prediabetes

Det är väl känt att patienter med lätt förhöja sockervärden (förstadier till diabetes; prediabetes) har en förhöjd risk att insjukna i diabetes, kardiovaskulär sjukdom och att dö i förtid. SOS studien och en stor amerikansk studie har visat att risken att utveckla typ 2 diabetes sänks efter fetmakirurgi. Man har även visat att livsstilsförändringar och/eller medicinsk behandling kan minska risken för att utveckla typ 2 diabetes. Däremot har ingen randomiserad studie (där man lottas till olika behandlingar) jämfört hur fetmakirurgi och icke-kirurgisk behandling skyddar mot diabetes hos patienter med hög risk för diabetesutveckling (prediabetes).

Vi är nu i planeringsfasen för att kunna genomföra en sådan studie.

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.