SOS-Studien

Ny studie om prediabetes

SOS-studien behöver få in patientunderlag för att ansöka om nya medel för att genomföra nedanstående studie. 

  • Du svarar helt anonymt och förbinder dig inte till något deltagande. Vi vill bara undersöka om det finns ett patientintresse för en sådan studie.

Det är väl känt att patienter med lätt förhöja sockervärden (förstadier till diabetes; prediabetes) har en förhöjd risk att insjukna i diabetes, kardiovaskulär sjukdom och att dö i förtid. SOS studien och en stor amerikansk studie har visat att risken att utveckla typ 2 diabetes sänks efter fetmakirurgi. Man har även visat att livsstilsförändringar och/eller medicinsk behandling kan minska risken för att utveckla typ 2 diabetes. Däremot har ingen randomiserad studie (där man lottas till olika behandlingar) jämfört hur fetmakirurgi och icke-kirurgisk behandling skyddar mot diabetes hos patienter med hög risk för diabetesutveckling (prediabetes).

För att besvara två korta frågor om prediabetes studien klicka på länken nedan.

Länk till enkät

Frågorna vi vill ha svar på är följande:

Tycker du det skulle vara viktigt att genomföra en studie för att jämföra effekterna av fetmakirurgi eller icke-kirurgisk behandling (livsstilsförändringar och/eller läkemedel) hos patienter med fetma och ökad risk för diabetesutveckling?

Om en sådan studie planerades, skulle du kunna överväga att delta?

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.