SOS-studien

Hälsorelaterad livskvalitet efter viktoperation

Deltagarna i SOS-studien har under sina uppföljningsbesök fyllt i ett antal frågeformulär. Utifrån svaren på dessa frågeformulär kan vi studera den självrapporterade hälsorelaterade livskvaliteten hos studiedeltagarna. Under de första 10 åren efter viktoperationen upplevde de flesta patienter en förbättrad livskvalitet efter sin viktnedgång, men också att livskvaliteten påverkades negativt av eventuell viktuppgång.

Karlsson J, et al. Ten-year trends in health-related quality of life after surgical and conventional treatment for severe obesity: the SOS intervention study. Int J Obes (Lond). 2007 Aug;31(8):1248-61.

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.