SOS-studien

SOS-studien och hjärt-kärlsjukdom

Hjärtinfarkt var en av de vanligaste dödsorsakerna i SOS studien och det finns en tydlig koppling mellan fetma och hjärtkärlsjukdom. Därför studerade vi förekomsten av hjärtinfarkt och slaganfall (stroke) i SOS-studien. Risken för hjärtinfarkt eller stroke med dödlig utgång var ungefär halverad i gruppen som genomgått viktoperation jämfört med kontrollgruppen. Även risken för att överhuvudtaget få hjärtinfarkt eller stroke var också minskad med ca 30 % i gruppen som genomgått en viktoperation. Dessa resultat publicerades 2012 i den fina tidskriften 'JAMA' och har varit mycket uppmärksammade. Samma år publicerade vi också en uppföljningsartikel där vi kunde visa en minskad förekomst av hjärtkärlsjukdom efter en viktoperation även hos de som hade diabetes vid studiestart.

Sjöström L, et al. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA. 2012 Jan 4;307(1):56-65.

Romeo S, et al. Cardiovascular events after bariatric surgery in obese subjects with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2012 Dec;35(12):2613-7.

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.