Barn och ungdomar

Projektet är igång för fullt och vi efterfrågar alltid samverkan med er som möter målgruppen i skolan, sjukvården eller på dess fritid.

Vi kommer gärna ut och informerar om projektet och hur vi kan samverka för att tillsammans stötta målgruppen till en hållbar hälsa.

Ni kan även kontakta oss för råd och stöd i mötet med målgruppen, vi kommer from augusti månad finnas i en onlinechatt några timmar varje vecka samt även möjlighet att boka in webbmöten med oss som arbetar i projektet.

Självklart kan ni kostnadsfritt ta del av vårt utbildningsmatieral, ni hittar det kort beskrivit i fliken utbildningsmateral samt hela utbildningsmatieralen i zonerna utbildning 

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.