I will thank you from heaven, later
Material and information about abuse
  • 2018-05-03 15:45

What is abuse? "Abuse is something a forceful person does against a weaker willed per-son. It is in itself an illegal action, and causes the weaker willed person feelings of being used and/or insulted."

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.