Debattartiklar

Sammanställning av vård som erbjuds vuxna

Ida Karlsson har gjort en stor inventering och sammanställning av den vård som erbjuds vuxna personer med fetma i Sverige. Klicka här för att ladda ner sammanställningen.

”Utse en nationell samordnare för fetmavården”

Sverige är ett av de länder där fetman ökar kraftigt. Trots det saknas rätt stöd i primärvården och möjligheterna till behandling och vård skiljer sig skrämmande mycket beroende på var i landet man bor. Det är hög tid att ersätta den långa traditionen av tyckande mot ett seriöst krafttag om problematiken.
Läs hela artikeln här https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/12/27/utse-en-nationell-samordnare-for-fetmavarden/

Dåligt bemötande ett hinder i fetmavården
Personer som lider av fetma eller övervikt känner ofta en olust inför att söka sig till vården. Många känner sådant obehag att de väljer att inte söka vård alls. Orsaken är nästan alltid den samma: bemötandet.
Läs hela artikeln här:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/daligt-bemoetande-ett-hinder-i-fetmavarden-28159

Antalet fetmaoperationer minskar i Sverige, men samtidigt ökar andelen som patienterna betalar för själva. En orsak kan vara skärpta krav.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6589765

Folhälsomyndighetens senaste rapport visar på att 51% av Sveriges befolkning är ohälsosamma. Dvs att 36% lever med en övervikt och hela 15% lever med den kroniska sjukdomen Fetma. Vem prioriterar denna målguppen? Vems ansvar är det?
Du kan läsa hela rapporten här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2017/

Övervikt är hela samhällets ansvar
Många med övervikt mår också psykiskt dåligt. Att vi vågar se det sambandet är avgörande för att kunna bekämpa sjukdomen, anser Riksförbundet Hobs – Hälsa oberoende av storlek.
Läs hela artikeln:
https://www.svd.se/overvikt-ar-hela-samhallets-ansvar/i/senaste