Här finns HOBS under Almedalsveckan

Mellan den 2/7-5/7 kl 10-15 kan du träffa oss i vårt informationstält på Cramérgatan, H315
Kom förbi och prata hur ni kan göra i era kommuner, landsting, organisationer eller politiska pariter för att öka delaktigheten för personer med övervikt och fetma.