Debatt och seminarier

Måndagen den 3 juli kl 15:00-15:45

Kan en nationell samordnare driva fram en enhetlig fetmavård?
Södra Kyrkogatan 11, vid Stora Torget i Visby

Tillgången till fetmabehandlingen varierar kraftigt över landet och många patienter blir utan hjälp, visar ny kartläggning. Trots att fetma är klassat som en sjukdom saknas nationella riktlinjer för behandling. Kan en nationell samordnare bana vägen för en jämlik fetmavård?

Var femte svensk lider idag av fetma (obesitas) och antalet ökar snabbt. Obesitas är ett allvarligt tillstånd - kopplat till flera andra sjukdomar som typ 2-diabetes och förtidig död. Trots att fetma är en medicinsk diagnos saknas nationella riktlinjer för behandling, vilket är anmärkningsvärt enligt Riksförbundet HOBS – hälsa oberoende av storlek. ”Fetma är inte en livsstil eller en levandsvana. Det är en sjukdom som kräver behandling på samma sätt som andra kroniska sjukdomar”, betonar förbundet. En färsk rapport visar att tillgången till fetmabehandling varierar kraftigt över landet och att många patienter blir utan hjälp. För att vården ska bli jämlik är det hög tid att ”allmänt tyckande och skuldbeläggande” ersätts av gemensamma riktlinjer om hur patienterna ska fångas upp i primärvården och hur fetma ska behandlas, menar förbudet. Tillsammans med panelen diskuteras varför det saknas nationella riktlinjer – och om en nationell samordnare för fetmavården kan driva på utvecklingen.

Paneldeltagare: Jenny Vinglid Generalsekreterare Riksförbundet HOBS, Emma Henriksson (KD) ordförande Socialutskottet, Dag Larsson (S) SKL/SLL, Gilbert Tribo (L) Region Skåne, Björn Eliasson Västra Götalands Region Moderator: Göran Hägglund
Debatten arrangeras i samverkan med Novo nordisk

Tisdagen den 4 juli

Mejerigatan 1, "Studiefrämjandet" 

Under tisdagen genomför vi fyra stycken seminarier i ämnet barn och ungdomar.
Seminarierna är ett samarbete med Allmänna Arvsfonden och Yellowbits. Alla våra seminarium kommer att livesändas på vår webbkanal.

Vems ansvar är det att prata vikt och hälsa med våra barn och unga?
kl. 10:15 - 11:30 och 15:30-17:00

25% av alla 10 åringar lever med en övervikt idag. Hur får vi samhället, sjukvården, skol- och barnomsorgen och den ideella sektorn att ta gemensamt ansvar för hur vi pratar vikt och hälsa med barn? Antalet barn och unga med övervikt och fetma ökar i Sverige, vad kan vi göra för att stoppa det? Vems ansvar är det att ta upp frågan? Idag saknas det en nationell handlingsplan kring ämnet. Barn och unga får inte den hjälp de behöver och har rätt till. Det finns en stor brist på kunskap bland de som arbetar med våra barn och unga och vården ser väldigt olika ut i landet. HOBS anser att det inte får se ut så här längre. Någon måste ta ett samlat grepp och ta ansvaret för vården av barn och unga med övervikt och fetma.
Kom på HOBS föreläsning och hör hur vi tycker att detta ska ske.

Barnfetma en tickande hälsobomb
kl. 12:30 - 13:30 

Barn med övervikt och fetma fortsätter att öka i Sverige. Vem bär ansvaret och hur kan vi tillsammans förebygga och vända den pågående negativa trenden? Under föreläsningen lyfter vi upp barnens och föräldrarnas behov av stöd och samverkan för att få rätt behandling och vård. Hetsar vi våra barn och ungdomar att röra sig för att bota vår egen hälsoångset? Svenska barn och ungdomars vikt och hälsa är allt mer i fokus. Men diskuterar vi rätt saker, är det verkligen rätt väg att minska övervikt och fetma hos barn genom enbart mer rörelse? Vi måste hjälpas åt att prata om vad som verkligen påverkar våra barns hälsa. Allt från kost till motion, familjestöd och sjukvård, allt är lika viktigt.
Kom till HOBS föreläsning och hör hur HOBS tycker att vi ska arbeta med denna tickande hälsobomb.

Är mer rörelse i skolan lösningen på dagens ökande barnfetma?
kl. 14:00 - 15:00

Barn och ungdomar med övervikt och fetma ökar i Sverige. Sockerskatt och mer idrott i skolan är politikernas förslag på åtgärd. Är det rätt investering? Blir det en jämlik hälsa om ansvaret läggs på pedagogerna i skolan? Är målgruppen delaktig i dialogen kring deras egen hälsa?

HOBS hävdar att det inte är ett ansvar vi kan lägga enbart på skolan, det är en fråga för hela samhället. Vi vet att det inte hjälper med enbart motion. Vi vet att det inte saknas vilja hos målgruppen. Är det enbart skolans uppgift att motionera våra barn och unga? Vem vågar hjälpa? Vem vågar ta steget? Vem vågar lyssna på målgruppen?

Kom på vår föreläsning och hör hur HOBS tycker frågan med barn/ungdoms fetma ska tacklas!

Vems ansvar är det att prata vikt och hälsa med våra barn och unga?
kl. 10:15 - 11:30 och 15:30-17:00

25% av alla 10 åringar lever med en övervikt idag. Hur får vi samhället, sjukvården, skol- och barnomsorgen och den ideella sektorn att ta gemensamt ansvar för hur vi pratar vikt och hälsa med barn? Antalet barn och unga med övervikt och fetma ökar i Sverige, vad kan vi göra för att stoppa det? Vems ansvar är det att ta upp frågan? Idag saknas det en nationell handlingsplan kring ämnet. Barn och unga får inte den hjälp de behöver och har rätt till. Det finns en stor brist på kunskap bland de som arbetar med våra barn och unga och vården ser väldigt olika ut i landet. HOBS anser att det inte får se ut så här längre. Någon måste ta ett samlat grepp och ta ansvaret för vården av barn och unga med övervikt och fetma.
Kom på HOBS föreläsning och hör hur vi tycker att detta ska ske.