Vems ansvar är det att prata vikt och hälsa med våra barn och unga?

25% av alla 10 åringar lever med en övervikt idag. Hur får vi samhället, sjukvården, skol- och barnomsorgen och den ideella sektorn att ta gemensamt ansvar för hur vi pratar vikt och hälsa med barn? Antalet barn och unga med övervikt och fetma ökar i Sverige, vad kan vi göra för att stoppa det? Vems ansvar är det att ta upp frågan? Idag saknas det en nationell handlingsplan kring ämnet. Barn och unga får inte den hjälp de behöver och har rätt till. Det finns en stor brist på kunskap bland de som arbetar med våra barn och unga och vården ser väldigt olika ut i landet. HOBS anser att det inte får se ut så här längre. Någon måste ta ett samlat grepp och ta ansvaret för vården av barn och unga med övervikt och fetma.
Se HOBS föreläsning och hör hur vi tycker att detta ska ske.