Patientsäkhetsrisker från debatt i almedalen 2016

- En debatt under Almedalen 2016 om patienter som lider av fetma och övervikt upplever ofta ett ovärdigt bemötande i hälso- och sjukvården. På grund av detta avstår många från att söka vård, trots en ökad risk att drabbas av bland annat typ 2-diabetes och olika sorters hjärt-kärlsjukdomar.
Deltagare:
• Monica Andreasson, förbundsordförande, HOBS
• Jenny Vinglid, generalsekreterare, HOBS
• Lars-Torsten Larsson, chef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
• Jonas Andersson (L), regionråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen
• Björn Eliasson, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
• Göran Hägglund, moderator