Kan en nationell samordnare driva fram en enhetlig fetmavård?

Tillgången till fetmabehandlingen varierar kraftigt över landet och många patienter blir utan hjälp, visar ny kartläggning. Trots att fetma är klassat som en sjukdom saknas nationella riktlinjer för behandling. Kan en nationell samordnare bana vägen för en jämlik fetmavård?

Var femte svensk lider idag av fetma (obesitas) och antalet ökar snabbt. Obesitas är ett allvarligt tillstånd - kopplat till flera andra sjukdomar som typ 2-diabetes och förtidig död. Trots att fetma är en medicinsk diagnos saknas nationella riktlinjer för behandling, vilket är anmärkningsvärt enligt Riksförbundet HOBS – hälsa oberoende av storlek. ”Fetma är inte en livsstil eller en levandsvana. Det är en sjukdom som kräver behandling på samma sätt som andra kroniska sjukdomar”, betonar förbundet. En färsk rapport visar att tillgången till fetmabehandling varierar kraftigt över landet och att många patienter blir utan hjälp. För att vården ska bli jämlik är det hög tid att ”allmänt tyckande och skuldbeläggande” ersätts av gemensamma riktlinjer om hur patienterna ska fångas upp i primärvården och hur fetma ska behandlas, menar förbudet. Tillsammans med panelen diskuteras varför det saknas nationella riktlinjer – och om en nationell samordnare för fetmavården kan driva på utvecklingen.

Paneldeltagare: Jenny Vinglid Generalsekreterare Riksförbundet HOBS, Emma Henriksson (KD) ordförande Socialutskottet, Dag Larsson (S) SKL/SLL, Gilbert Tribo (L) Region Skåne, Björn Eliasson Västra Götalands Region Moderator: Göran Hägglund

Debatten arrangeras i samverkan med Novo nordisk.