Är mer rörelse i skolan lösningen på dagens ökande barnfetma?

Barn och ungdomar med övervikt och fetma ökar i Sverige. Sockerskatt och mer idrott i skolan är politikernas förslag på åtgärd. Är det rätt investering? Blir det en jämlik hälsa om ansvaret läggs på pedagogerna i skolan? Är målgruppen delaktig i dialogen kring deras egen hälsa?

HOBS hävdar att det inte är ett ansvar vi kan lägga enbart på skolan, det är en fråga för hela samhället. Vi vet att det inte hjälper med enbart motion. Vi vet att det inte saknas vilja hos målgruppen. Är det enbart skolans uppgift att motionera våra barn och unga? Vem vågar hjälpa? Vem vågar ta steget? Vem vågar lyssna på målgruppen?

Se vår föreläsning och hör hur HOBS tycker frågan med barn/ungdoms fetma ska tacklas!