Årsmöte 2018
  • HOBS
  • 2018-03-18 15:29

Lördagen den 17 mars hölls Riksförbundet HOBS 23 årsmöte i Malmö. På mötet avhandlades bl.a nyval av styrelsen och beslut om HOBS nya logga togs. 

Vi tackar vår avgående förbundsordförande Jessica Chmiel för två fantastiska år vid rodret och hälsar Monika Andreasson varmt välkommen som förbundsordförande. 

Läs gärna mer om nya styrelsen här

Nordiska riktlinjer för mineral/vitaminsupplementering och uppföljning efter obesitaskirurgi
  • HOBS
  • 2018-03-05 16:23

SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi, Finsk Förening för metabol kirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi har antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.

Ta del av hela dokumentet här 

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.