Behandling av övervikt och fetma - En kort manual
 • HOBS
 • 2018-10-24 08:54

Vi vill varmt rekommendera boken, Behandling av övervikt och fetma en kort manual. 

"Behandling av övervikt och fetma. Varför är det så svårt? Mer än hälften av den svenska befolkningen har betydande övervikt eller fetma! Det är speciellt oroande då vi vet fetma är kopplad till en rad sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärtsjukdom, högt blodtryck, vissa typer av cancer, sömnapné samt rygg- och ledvärk. Samtidigt vet vi att de som har övervikt och lyckas reducera den minskar risken för flera allvarliga sjukdomstillstånd. Varför är det då så svårt att gå ned i vikt? Och varför är det en så stor utmaning av framgångsrikt behandla patienter med övervikt och fetma? Svaren kan finnas i skriften ”Behandling av övervikt och fetma”. Det är en kortfattad manual för alla inom vården som möter patienter med denna problematik. ”Vår ambition är att inspirera till ett adekvat och vetenskapligt baserat omhändertagande av patienter med betydande övervikt och fetma”, säger författarna professor Björn Eliasson och docent Ingrid Larsson vid Regionalt Obesitascentrum för vuxna i Västra Götalandsregionen."

Boken går att köpas på: 

www.bokus.com

www.affectapub.se

"Fetma kan inte botas med träning utan kräver vård"
 • HOBS
 • 2018-10-16 15:50

Bidrar bilder på stora kroppar till ohälsa? Det tror inte HOBS, tvärtom är det värdefullt att låta olika människor, med varierande hudfärg, sexuell läggning, kroppsform, funktionsvariation med mera, ta plats i samhället för att bidra till en nyanserad bild av verkligheten. Vi har skrivit en replik till ett inlägg på DN Åsikt i dag. Varför tror ni att personer inom hälso- och sjukvården fortsätter att prata om fetma uteslutande som ett livsstilsproblem?

Läs vår replik genom att klicka här.

Och här är texten vi svarat på.

World Obesity Day
 • HOBS
 • 2018-10-11 10:16


I dag är det världsdagen för fetma, World Obesity Day. Årets tema är stigmatisering eftersom diskriminering av personer med övervikt och fetma fortfarande är socialt accepterat. I Sverige lever 1,1 miljoner personer med fetma och medan samhället för länge sedan har satt ner foten mot diskriminering på grund av hudfärg, etnicitet, kön, sexuell läggning och en rad andra diskrimineringsgrunder, betraktas personer med övervikt och fetma ofta som lata och odisciplinerade. Att kalla någon för ”ett jävla fetto” förklaras med vadå, det är ju sant? Personen väl får skylla sig själv.

Fetma är en kronisk sjukdom som kräver behandling. På samma sätt som vi inte längre förväntar oss av någon som är utbränd att den ska rycka upp sig och gå till jobbet, fungerar det inte att tala om för en person med fetma att den ska äta lite mindre och röra mer på sig. En del av fetmaproblematiken beror på människans förändrade livsstil men det finns också flera faktorer som är svåra att påverka som präglar benägenheten att utveckla fetma. Bland annat genetik, tarmflora, psykisk ohälsa och socioekonomisk tillhörighet spelar roll.

En enkel sak vi alla kan göra för att bryta stigmatisering är att fundera en extra gång på hur vi genom språket kan påverka uppfattningen om fetma. Nästa gång du ska prata om en person med fetma säg ”detta är en person med fetma” istället för ”detta är en fet person”. Ingen är sin fetma, fetma är en sjukdom.

Sprid gärna inlägget för att öka kunskapen om fetma som kronisk sjukdom.Debattartikel i Svenska Dagbladet
 • HOBS
 • 2018-10-05 10:09

I dag skriver vi en debattartikel om barnfetma i Svenska Dagbladet tillsammans med några av Sveriges främsta experter. Vi förklarar varför barnfetma inte är en fråga för en ensam instans och att samverkan måste ske mellan en mängd olika aktörer. Att HOBS samverkar med hälso- och sjukvården är ett sätt att gå i rätt riktning. Läs artikeln genom att klicka här: https://www.svd.se/ohallbar-vardsituation-for-barn-med-fetma

Vill du vara med och påverka vården för barn och ungdomar i Västra Götaland?
 • HOBS
 • 2018-10-04 18:03

Torsdag 25 oktober kl. 16.30–18.00

Vi vill gärna träffa dig för att höra dina synpunkter och i samverkan med dig som patient, vårdnadshavare eller anhörig förbättra och utveckla vården för barn och unga. HOBS samverkar med sjukvården som efterfrågar din åsikt.

Kom och träffa oss för en öppen dialog om hur vården kan bli bättre i Västra Götaland.

Anmälan: Senast 24/10 till info@hobs.se. Plats: Rondvägen 10, Östra Sjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Gå till vänster efter entrén för att komma till lokal Tallen.

 

Promenera med HOBS i Jönköping
 • HOBS
 • 2018-10-03 09:51


Bor du i Jönköping med omnejd och tycker om att vara ute och röra på dig? Vill du ha sällskap? Häng med på höstens aktivitet HOBS går!

Vi träffas utanför Studiefrämjandet varje onsdag klockan 17.30 på Rosenbergsgatan 6 i Jönköping och tar en promenad tillsammans. Nya som gamla medlemmar är välkomna.

Efter promanden stannar de som vill kvar för umgänge och samtal. Vi diskuterar vilka frågor HOBS ska driva till politiker och hur vi kan förbättra vården, eller andra ämnen på deltagarnas önskemål. Den som vill får gärna dela med sig av egna erfarenheter. HOBS bjuder på fika och träffen pågår 18.00–19.30.

Varmt välkommen att delta i HOBS kostnadsfria aktiviteter!

Kontaktpersoner: Roland Hultin, 0760–599 115, och Monika Andreasson, 0736–582 913

Promenera med HOBS i Västerås
 • HOBS
 • 2018-10-03 09:47

Bor du i Västerås med omnejd och tycker om att vara ute och röra på dig? Vill du ha sällskap? Häng med på höstens aktivitet HOBS går! 

Vi är ett gäng som träffas vid motionsspåret på Björnön varje onsdag klockan 17.00 och promenerar cirka en timme. Antingen går vi alla tillsammans eller i smågrupper efter egen takt. Välkommen att delta!

Kontaktperson: Maj-Britt Bankler, 0763–967 671
Samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • HOBS
 • 2018-09-20 15:19

I tisdags var vi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på samverkansmöte med den medicinska obesitasmottagningen och den bariatriska mottagningen (kirurgi). Mycket givande att träffa båda dessa verksamheter samtidigt och få inblick i hur verksamheten är strukturerad och hur regionen arbetar med fetmabehandling. Vi presenterade vad patienterna i Västra Götaland har för önskemål kring utveckling av vården och lyfte även frågeställningar kring bemötande och tillgänglighet ur ett patientperspektiv. Genom dessa möten med specialistvården skapar vi möjlighet till samverkan där vi gemensamt kan utveckla den svenska fetmavården. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och nästa besök på Sahlgrenska blir inom barnfetmavården om ett par veckor. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till er medlemmar som inkommer med synpunkter och önskemål, det är med hjälp av er som vi kan driva arbetet framåt.

SOREGs årsrapport del 2 2017
 • HOBS
 • 2018-09-01 11:12


Detta är andra av tre delar av SORegs årsrapport som publiceras 2018. Denna del fokuserar på resultat från 2017, men innehåller också resultat från registrets start 2007.

Bland annat följande områden belyses

 • Hur väl patienterna följs upp efter sin operation
 • Vad som händer med patienternas vikt i ett femårsperspektiv
 • En analys av revisionsoperationerna

Vi vill återigen påminna alla som är opererade att kolla sin värden minst en gång per år, samt att delta i de uppföljningar som rapporteras in till SOReg. 

Ni hittar rapporten under arkiv här till vänster eller på SORegs hemsida.

SOS-Studien behöver patientunderlag för ny ansökan kring prediabetes
 • HOBS
 • 2018-07-27 09:35

Det är väl känt att patienter med lätt förhöja sockervärden (förstadier till diabetes; prediabetes) har en förhöjd risk att insjukna i diabetes, kardiovaskulär sjukdom och att dö i förtid. SOS studien och en stor amerikansk studie har visat att risken att utveckla typ 2 diabetes sänks efter fetmakirurgi. Man har även visat att livsstilsförändringar och/eller medicinsk behandling kan minska risken för att utveckla typ 2 diabetes. Däremot har ingen randomiserad studie (där man lottas till olika behandlingar) jämfört hur fetmakirurgi och icke-kirurgisk behandling skyddar mot diabetes hos patienter med hög risk för diabetesutveckling (prediabetes).

Klicka här för att komma till undersökningen. 

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.