IHart

IHART är Riksförbundet HOBS barn och ungdomsprojekt som finansieras ekonomiskt från Allmänna Arvsfonden under åren 2017 - 2020.

Med projekt IHART vill HOBS utveckla och skapa en positiv syn på hälsa tillsammans med barn och ungdomar i projektet.
I-HART står för:
Individ, Hälsa, Ansvar, Respekt och Tillhörighet.

Vi vill förankra WHOs definition på hälsa till barn och ungdomar. Att målgruppen får skapa sig ett positivt förhållningssätt till mat och rörelse för att kunna ta ett ansvar för sin hälsa.

Målsättningen är att få barn och ungdomar delaktiga i sin hälsa och sin situation, få dem att känna en tillhörighet och att känna respekt för sin hälsa.

Vi kommer tillsammans att bygga upp IHART grupper, ett socialt forum, vara ute och föreläsa, sprida kunskap och anordna barn och ungdomsläger.

Projektet vänder sig först och främst till barn och ungdomar mellan 6-18 år och till unga vuxna mellan 18-25 år.

Är du intresserad av att delta i projektet, vara ungdomsledare, eller stödja projektet på något sätt hör gärna av dig till Jenny.vinglid@hobs.se.

Du hittar mer information om projektet och kan följa det vi gör genom vår sociala grupp IHART

Vi ser fram emot att höra av dig..