Lorem ipsum dolor sit amet

Sammanfattningsvis säger man:

• År 2016 gjordes 5550 operationer för svår fetma i Sverige. Det är en minskning på ca 700 operationer jämfört med föregående år.
• Samtliga enheter som utför obesitaskirurgi i landet rapporterar i SOReg.
• Det är fortfarande stora skillnader mellan landstingen i antalet operationer per 100 000 invånare. Ojämlikheten i möjligheten att få vård för svår fetma är oacceptabelt hög i landet.
• Andelen patienter som betalar själva för sin operation fortsätter att öka.
• Sleeve gastrectomy har under 2016 fortsatt att öka som operationsmetod och utgör nu ca en tredjedel av alla operationer.
• Gastric bypass är liksom tidigare år den vanligaste operationen.
• 97 % av operationerna görs med laparoskopisk teknik med en mycket låg konverteringsfrekvens (<1 %), vilket talar för en hög operativ standard i landet.
• Operationstiderna fortsätter att minska, vilket liksom de mycket korta vårdtiderna, kan tas som intäkt för en effektiv resursanvändning.
• Andelen patienter som drabbas av komplikationer av själva operationen fortsätter att minska. Cirka 3 % drabbas av en svår komplikation, men andelen som avlider som en följd av operationen är vid internationell jämförelse mycket låg (mindre än en halv promille inom 30 dagar från operationen).
• I rapporten visas öppet resultat inte bara för riket utan även på kliniknivå.

Ni hittar hela rapporten här eller på deras hemsida http://www.ucr.uu.se

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.