Projekt IHART

Den 1 mars fick vi ett glädjande besked från Allmänna arvsfonden. Vi har fått beviljat ett treårigt Barn och ungdomsprojekt. I projektet ska vi arbeta för att barn och ungdomar med övervikt och fetma ska skapa sig en positiv syn på hälsa och rörelse. Vi kommer samverka med sjukvården, skol och barnomsorgen och övriga ideella föreningar.
Mer information om projektet och vad som händer i projektet hittar ni under sociala grupper och IHART.

Vi som arbetar i projektet är:
Jenny Vinglid och Ulf Ockedal