Nya riktlinjer för vitaminer och mineraler för viktopererade

Det har under en längre tid varit lite otydligt om opererade med Gastric sleeve ska äta vitaminer och mineraler. Därför har SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.


Se bifogad PDF