Lorem ipsum dolor sit amet

På årsmötet den 8 april valdes Jessica Chmiel till förbundsordförande, Gun Bengtsson till kassör, Monica Andreasson till sekreterare, Christine Wessman och Orley Andreasson till ledamöter. Vi välkomnar vår nya styrelse. Tack till Jan Knutsson, Ellinore West Olsson och Caroline Cedergren för ett bra arbete och engagemang i Förbundsstyrelsen. 
Årsmötet beslutade att medlemsavgifter för 2017 i förbundet kvarstår med 50 kronor. Under 2017 kommer förbundet främst att arbeta med Jämlik hälsa och verksamhet för barn och ungdomar.
Förbundet kommer nu under våren att lansera vår nya hemsida med tillhörande sociala grupper och vår egen webbkanal.

Förbundsmötet 2018 kommer hållas i Skåne och HOBS Skåne har ansvaret att arrangera och bjuda in övriga föreningar i HOBS till detta.

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.