Lorem ipsum dolor sit amet

Nu är det hög tid att betala din medlemsavgift för 2017.
När du blir medlem i HOBS gör du en skillnad för din och andras hälsa. Tack vare att vi är många medlemmar kan vi påverka, skapa opinion och agera i samhället för en bättre hälsa oberoende av storlek.
Som medlem i HOBS kan du välja om du vill vara medlem i en länsförening där du bor, eller vara stödmedlem. Som medlem i en länsförening får du information om vad som sker i ditt närområde, möjlighet att engagera dig där och om du vill även möjlighet att delta i de lokala aktiviteterna.

När du är stödmedlem får du mer övergripande information om vad som sker inom HOBS men har inte demokratiska rättigheter på lokal nivå.

STÖDMEDLEM, kostar 50 kr/år, som stödmedlem är du inte knuten till någon länsförening utan är stödmedlem i Riksförbundet HOBS. Du har då ingen rösträtt på årsmötet.

Medlemskapet gäller per kalender år.
För att bli stödmedlem betalar du in på vårt plusgiro alt swischar till

Plusgiro 425716-8. el Swish till nr: 1233059300
Ange namn, personnr samt kontaktuppgifter i fritexten i rutan när ni gör inbetalningen.
Eller så går det bra att maila uppgifter till medlem@hobs.se

Du som företagare kan även stödja vår barn - och ungdomsverksamhet både i form av ett bidrag eller skänka produkter som kan användas när vi har våra barn och ungdomsaktiviteter. Eller varför inte bidra med din kunskap som ditt företag kanske besitter som kan vara till en utveckling för oss. Er logga kommer då att ligga här på vår hemsida och även gå ut i våra nyhetsbrev som vi skickar ut.
Genom ert bidrag kan vi göra det möjligt för att fler barn och ungdomar kan få en meningsfull fritid och känna sig delaktiga.

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.