10 års uppföljning för opererade

Nu har SOREG även infört en 10 års uppföljning. Det är otroligt viktigt att gå på sina årliga kontroller efter en operation och uppföljningen är till för att kunna förbättra men framförallt är den otroligt viktig för dig som opererad. Du bör kontrollera dina värden 1 gång per år och dagligen ta dina vitaminer. Oavsett om du är opererad för flera år sedan och mår bra idag vet vi inte hur detta påverkar oss i framtiden.
Vi vet att uppföljningarna ser olika ut utifrån vilken primärvårdsenhet man tillhör. Därför lägger vi enkäterna här för uppföljning. Vet du med dig att du inte blivit kallad eller att du inte träffat din läkare fysiskt utan bara avstämning via telefon. Ta med enkäten till ditt nästa besök och lämna den till läkaren och be dem fylla i den och skicka in.
Du hittar enkäterna här:

Uppfoljning 6 veckor
Uppföljning 1 år
Uppfoljning 2 år
Uppfoljning 5 år
Uppfoljning 10 år