Varmt välkomna till IHART läger 2018!

Fredagen den 9 februari kickar vi igång vårt IHART läger på Brittebo lägergård utanför Jönköping.

Under helgen får du lära känna massa nya kompisar, testa att spela in en låt, lära dig lite självförsvar och massa annat kul tillsammans med oss i IHART

Är du mellan 10-15 år så missa inte chansen att åka på IHART 2018!

Är du 16 år och äldre och vill testa på att vara funktionär och ledare finns det möjlighet för dig att ingå i vårt härliga ledargäng.

Inbjudan

BARNFETMA DEN TICKANDE HÄLSOBOMBEN

Riksförbundet HOBS bjuder in till föreläsning

26/9 Jönköping
10/10 Göteborg
24/10 Västerås
8/11 Stockholm
22/11 Malmö


Är du förälder eller anhörig till ett barn eller ungdom med övervikt eller fetma?

Arbetar du kanske med barn och unga inom skola, barnomsorg eller möter dessa barn och unga som ledare i en förening?

Antalet barn i Sverige med övervikt och fetma ökar och vi har en tickande hälsobomb att ta hand om. Vems är ansvaret att göra någonting åt det och vad kan man göra som familj eller vuxen i barnets närhet?

Med vår föreläsning vill vi ge verktyg och förståelse hur man på bästa sätt bemöter barn och ungdomar med övervikt och fetma.

Vi i patientorganisationen HOBS – hälsa oberoende av storlek har under många år arbetat med målgruppen och vet hur både barn – ungdomar och deras familjer önskar bli bemötta i sin vardag inom skola, barnomsorg och föreningsliv.

För mer info och anmälan maila till info@hobs.se


Varmt välkomna
Riksförbundet HOBS barn och ungdomsprojekt IHART i samarbete med Studiefrämjandet och Allmänna Arvsfonden

Almedalen

Almedalsveckan börjar närma sig med stormsteg och vi arbetar på högvarv i våra förberedelser. I år kommer vi arrangera fyra stycken föreläsningar och en paneldebatt.
Även i år kommer vi ha vårt informationstält på Cramérgatan plats H315

Den stora nyheten i år är att ni kommer kunna följa våra föreläsningar, debatter, tältintervjuer och diskussioner i Almedals Zonen och på vår webbkanal här på plattformen.

10 års uppföljning för opererade

Nu har SOREG även infört en 10 års uppföljning. Det är otroligt viktigt att gå på sina årliga kontroller efter en operation och uppföljningen är till för att kunna förbättra men framförallt är den otroligt viktig för dig som opererad. Du bör kontrollera dina värden 1 gång per år och dagligen ta dina vitaminer. Oavsett om du är opererad för flera år sedan och mår bra idag vet vi inte hur detta påverkar oss i framtiden.
Vi vet att uppföljningarna ser olika ut utifrån vilken primärvårdsenhet man tillhör. Därför lägger vi enkäterna här för uppföljning. Vet du med dig att du inte blivit kallad eller att du inte träffat din läkare fysiskt utan bara avstämning via telefon. Ta med enkäten till ditt nästa besök och lämna den till läkaren och be dem fylla i den och skicka in.
Du hittar enkäterna här:

Uppfoljning 6 veckor
Uppföljning 1 år
Uppfoljning 2 år
Uppfoljning 5 år
Uppfoljning 10 år

Soreg har nu släppt del 1 av sin årsrapport för 2016.

Sammanfattningsvis säger man:

• År 2016 gjordes 5550 operationer för svår fetma i Sverige. Det är en minskning på ca 700 operationer jämfört med föregående år.
• Samtliga enheter som utför obesitaskirurgi i landet rapporterar i SOReg.
• Det är fortfarande stora skillnader mellan landstingen i antalet operationer per 100 000 invånare. Ojämlikheten i möjligheten att få vård för svår fetma är oacceptabelt hög i landet.
• Andelen patienter som betalar själva för sin operation fortsätter att öka.
• Sleeve gastrectomy har under 2016 fortsatt att öka som operationsmetod och utgör nu ca en tredjedel av alla operationer.
• Gastric bypass är liksom tidigare år den vanligaste operationen.
• 97 % av operationerna görs med laparoskopisk teknik med en mycket låg konverteringsfrekvens (<1 %), vilket talar för en hög operativ standard i landet.
• Operationstiderna fortsätter att minska, vilket liksom de mycket korta vårdtiderna, kan tas som intäkt för en effektiv resursanvändning.
• Andelen patienter som drabbas av komplikationer av själva operationen fortsätter att minska. Cirka 3 % drabbas av en svår komplikation, men andelen som avlider som en följd av operationen är vid internationell jämförelse mycket låg (mindre än en halv promille inom 30 dagar från operationen).
• I rapporten visas öppet resultat inte bara för riket utan även på kliniknivå.

Ni hittar hela rapporten här eller på deras hemsida http://www.ucr.uu.se

Ny förbundsstyrelse

På årsmötet den 8 april valdes Jessica Chmiel till förbundsordförande, Gun Bengtsson till kassör, Monica Andreasson till sekreterare, Christine Wessman och Orley Andreasson till ledamöter. Vi välkomnar vår nya styrelse. Tack till Jan Knutsson, Ellinore West Olsson och Caroline Cedergren för ett bra arbete och engagemang i Förbundsstyrelsen. 
Årsmötet beslutade att medlemsavgifter för 2017 i förbundet kvarstår med 50 kronor. Under 2017 kommer förbundet främst att arbeta med Jämlik hälsa och verksamhet för barn och ungdomar.
Förbundet kommer nu under våren att lansera vår nya hemsida med tillhörande sociala grupper och vår egen webbkanal.

Förbundsmötet 2018 kommer hållas i Skåne och HOBS Skåne har ansvaret att arrangera och bjuda in övriga föreningar i HOBS till detta.

Projekt IHART

Den 1 mars fick vi ett glädjande besked från Allmänna arvsfonden. Vi har fått beviljat ett treårigt Barn och ungdomsprojekt. I projektet ska vi arbeta för att barn och ungdomar med övervikt och fetma ska skapa sig en positiv syn på hälsa och rörelse. Vi kommer samverka med sjukvården, skol och barnomsorgen och övriga ideella föreningar.
Mer information om projektet och vad som händer i projektet hittar ni under sociala grupper och IHART.

Vi som arbetar i projektet är:
Jenny Vinglid och Ulf Ockedal

Nya riktlinjer för vitaminer och mineraler för viktopererade

Det har under en längre tid varit lite otydligt om opererade med Gastric sleeve ska äta vitaminer och mineraler. Därför har SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.


Se bifogad PDF